Приходите на млекопроизводителите идват основно от доилната зала. Доенето на кравите е ключов момент в рутината на фермера и на това той посвещава по-голямата част от времето си. Затова качеството и бързината на доилните процеси са фактори, които могат да повишат икономическата ефективност във фермата, повишавайки здравословно състояние на животните и увеличавайки добива. 

По този начин позволява на фермера да разпредели времето си за управление на други дейности във фермата. 

„Имайки предвид това, ние съвместно с DeLaval, представяме на нашите клиенти една нова концепция на сервиз, която дава възможност за точно планиране и по-лесно управление на рутинното доене, по-добра производителност на оборудването, осигуряване на здравето на кравите и по-добро качество на млякото. InService™ All Inclusive е бонус програма, която внася в млечната ферма това, което ние разбираме най-добре – опит в доилното оборудване и производството на мляко с качество и ефективност“, коментира Николай Стефчов, управител на Агритоп ЕООД.

Програмата осигурява желаното от производителя спокойствие, поддържайки висока производителност на оборудването, гарантиращо здравето на кравите и намаляване спешните  и непредвидени ремонти. Всичко това e сервизна услуга, която следва световните стандарти за качество на DeLaval. И освен всички тези ползи фермерът получава допълнителни отстъпки за резервни части, консумативи и услуги труд и път.

Програмата е разработена на три етапа – оценка, планиране и изпълнение.

Във фазата на оценка се събира детайлна информация за профила на фермата. Извършва се и диагностика на оборудването за доене, за да се установи кои компоненти работят правилно и кои имат нужда от профилактика или настройка.

Във фазата на планиране екипът на Агритоп, по препоръки на DeLaval, използва резултатите от оценката, за да разработи програмата по персонализиран начин и заедно с фермера. Дефинират се услугите за превантивна поддръжка и най-подходящите продукти за фермата. 

„В тази фаза се определят действията, доставките и търговските  условия, за да се улесни и балансира рентабилността на фермата, всичко това чрез подробен график. Предварително договорените инвестиции гарантират предвидимост и избягват изненади”, коментира Ивелин Димитров, търговски мениджър Агритоп за район Североизток.

Третата фаза е изпълнение на услугите и доставка на продукти. С цялото планиране, предварително съгласувано с фермера, екипът ни стриктно извършва дейностите според графика, установен в етапа на планиране.

Това води до осигуряване на спокойствието, от което производителят толкова силно се нуждае в ежедневния живот на фермата“, констатира Диян Тодоров, ръководител сервизна група DeLaval.


InServiceTM All Inclusive е инструментът, от който производителят се нуждае, за да избегне изненади в доилната зала, съответно и загуба на средства от непредвидени ремонти. Освен това доенето с правилните апарати и оригинални консумативи, правилният вакуум и настройките на пулсацията, заедно с препоръките на DeLaval правят разликата, която гарантира производството на повече и по-качествено мляко.  Добавете към това и закупуването на всички резервни части и консумативи с допълнителни отстъпки и намаляването разходите за труд и път, това ние наричаме: Повече с по-малко!“, допълва Ивелин Димитров.

Повече информация за сервизния пакет и изготвяне на персонализиран план можете да получите от търговски представител на фирма Агритоп ЕООД или като изпратите запитване на [email protected]