Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. е приоритетна тема за обсъждане на Съвета по земеделие и рибарство, който се провежда на 22 и 23 март 2021 г. 

Ще се изравняват ли субсидиите на българските и европейските фермери?

Дискусията за бъдещето на най-старата политика на ЕС има водеща роля в дневния ред на Съвета на министрите, който се провежда няколко дни преди широко обсъждания „супер триалог“, заложен за 26 март от Португалското председателство.

С оглед продължаване от ООН на „Международната година на растителното здраве“ до юни 2021 г., министрите ще проведат дискусия относно готовността за прилагане на фитосанитарни мерки за защита от вредители по растенията в селското стопанство. 

Ще се обсъди и използването на биологични агенти за предпазване срещу вредители по растенията, като по-устойчива алтернатива на химическите пестициди. Сътрудничеството между държавите членки в тази област е от ключово значение за предотвратяване на потенциални рискове, които могат да настъпят, вследствие на въвеждането на тези агенти. 

Новата ОСП - повече яснота по схемите през май 2021

Като част от точка „Разни“, е предвидено да се обсъдят две допълнителни теми. 

За начало делегацията на Австрия ще представи обобщена информация от името на 12 държави-членки, в това число и България, относно предизвикателствата и приоритетите, които се срещат при подготовката на Европейската стратегия за горите след 2020 г. 

След това, делегацията на Испания ще информира министрите относно предприетите допълнителни мерки за неутрализиране на последствията от COVID-19 в сектор „Вино“. 

Междувременно, преговорният екип за ОСП на Европейския парламент ще проведе предварителна среща на 23 март. Идеята е тази среща да бъде подготовка на стратегията за триалога. 

Преди дни стана ясно и че заседанието на Комисията по земеделие, предвидено за вторник, 23 март, се отменя. 

Тристранните преговори обаче продължават онлайн през седмицата. На 24 март ще се разгледа Регламента за обща организация на пазарите, а на следващия ден - 25 март, ще се дискутира Хоризонталния регламент.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg