Както Фермер.БГ информира, Управителният съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) проведе свое заседание в Пловдив. На него основно внимание беше отделено на въпроси, свързани с позицията на асоциацията относно правото на закупуване на земеделски земи от чужденци, проектопромените в ЗДДС и разглеждането на заявленията по мярка 214 Агроекологични плащания.

 

След заседанието от НАЗ съобщиха, че УС единодушно е утвърдил становището асоциацията срещу промяната в ЗДДС по отношение на обратното начисляване на ДДС при търговияата със зърно. Членовете на Управителния съвет също така гласуваха и приеха позиция, с която асоциацияат, се противопоставя категорично на отпадането на забраната чуждестранни лица да придобиват земеделска земя в България от началото на 2014 г.

 

Очаква се в края на следващата седмица да бъдат оповестени окончателните резултати от оценката на заявленията по м.214, направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите”, съобщиха още от Асоциацияата на зърнопроизводтелите.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!