С отпадането на петгодишния ангажимент за земеделските производители от необлагодетелстваните райони ще се постигне благоприятен ефект върху българското земеделие. Така ще се ограничи отливът на фермерите от земеделска дейност или преминаването им към други икономически сфери.

Това е становището на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) относно предложените промени от МЗХ в Наредба 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 (НР1) и мярка 212 (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.
[news]
Както Фермер.БГ съобщи промени в Наредба 11 предвиждат отпадане на изискването земеделските стопани от необлагодетелстваните райони да извършват земеделска дейност 5 последователни години в тези райони.

За новия програмен период 2014-2020 г. отпада задължението за земеделските производители за 5-годишна дейност и те вече ще подават заявление за подпомагане година за година.

За земеделските стопани от необлагодетелстваните райони се въвежда за новия програмен период изискването да спазват кръстосаното съответствие за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година.

Проектът на изменения и допълнения на Наредба 11 е публикуван на интернет страницата на МЗХ.


Становище на НАЗ по наредби на МЗХ за 2014 г
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!