Страната ще се приближи към добивите от миналата година, като за пшеницата, очакваните добиви, са средни. Това каза Наталия Тодорова, изпълнителен директор на НАЗ за Bloomberg TV Bulgaria.
 
Наталия Тодорова обясни, че завишените разходи за растителнозащитни мероприятия, непрекъснато увеличаващата се цена на рентата на земеделската земя, покачващият се фонд "Работна заплата" на високо квалифицирани кадри в сектора, поскъпването на петрола, особено по време на интензивни агротехнически кампании, водят до оскъпяване себестойността на продукцията на зърнените култури. 
 
Експертът коментира още инвестиционната политика и нагласите на зърнопроизводители.
 
„По-голямата от част от зърнопроизводителните стопанства разчитаха на средствата по инвестиционните мерки на програмата за развитие на селските райони. Сектор зърнопроизводство няма да получи финансиране през този програмен период, така че зърнопроизводителите ще трябва да разчитат единствено на добра реализация на своята продукция, както и на банковите кредити и услуги, като средство за реализиране на своите инвестиционни намерения. България, в частност българското зърно, запазва позициите си на европейските пазари, докато картината на вътрешния пазар се променя. България заема едно от челните места по износ на белени слънчогледови ядки, което се дължи на силното развитие на преработвателните мощности при слънчогледа. Най-динамичен през 2016 се очаква да бъде пазарът на маслодайни култури - слънчоглед, рапица и царевица“, заключи Тодорова.