Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ще избира свой нов председател. Това ще стане на редовно Общо отчетно-изборно събрание на 23 февруари 2018 г., съобщиха от асоциацията. 
 
 
Към момента председател на Управителният съвет на асоциацията е Светослав Русалов. Той пое поста от Румяна Ангелова през 2016 г. 
 
Според устава на НАЗ председателят има мандат от 2 години и след това поста подлежи на нов избор. Председателят може да бъде преизбиран без ограничение, до избирането на нов председател, старият продължава да изпълнява своите функции.
 
На 23 февруари ще се проведе и избор на Контролен съвет на асоциацията. Той се състои от трима души, които също са с мандат от 2 години.