Животновъдите, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ от 2015 година, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани. Това е посочено в Ръководството на Министерството на земеделието и храните за прилагане на новите схеми за директни плащания и преходна национална помощ от 2015 година.

Две са схемите за преходна национална помощ за животни, които ще се прилагат до 2020 година - схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) за фермери, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и продължават да извършват земеделска дейност и които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания (09 юни 2015г.), отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28 февруари 2009 г.

Втората схема е преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки и от нея могат да се възползват животновъди, които отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Информационната система на БАБХ. 


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!