Националните доплащания за животновъдите в България и Румъния се очаква да се запазят поне през първите две години – 2014 и 2015 г. в реформираната Обща селскостопанска политика 2014-2020. Това съобщи Деян Дончев от Областната служба за съвети в земеделието – В. Търново на семинар, посветен на животновъдството.

Освен това се предвижда част от тези плащания по Първи стълб да бъдат обвързани с производството. Тази обвързана подкрепа ще се отнася за самото производство в дадено стопанство. Всяка една страна-членка на ЕС избира секторите, които могат да се подпомагат. Това са сектори, които са приоритетни за страната, както и сектори, които понасят значителни загуби.

Обвързаното подпомагане е добра възможност за подпомагане на секторите, които през последните години бяха малко по встрани – като животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и др., посочи Дончев.

Гледайте ВИДЕО във Фермер.БГ TV: 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!