Всички лица, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни резервоари (подземни или надземни) с вместимост над 1000 литра, трябва да монтират средства за измерване на количеството проточено гориво до 31 август 2015 г. Данните ще се изпращат автоматично в НАП чрез електронната система с фискална памет по т. нар. дистанционна връзка с информационната система на приходната агенция, припомнят от националната агенция по приходите.
 
Това е записано в последните промени в Наредба Н-18/2006 г.за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани в Държавен вестник.
 
Изключение от новите правила се прави за две групи лица. На първо място това са тези, които извършват зареждания на течни горива за собствени нужди от съд (съдове) с обща вместимост до 1000 литра и общото заредено количество гориво за календарната година не превишава 2000 литра. Втората група са тези, извършващи зареждания с течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
 
Лицата, попадащи в изключенията трябва да подават данни за получените количества горива като получатели по доставка чрез електронен документ за доставка или електронен документ за получаване (по реда на чл. 59а, ал. 3 на Наредба № Н-18/2006 г).
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!