Популациите на пчели, пеперуди и други видове, важни за опрашването в селското стопанство, намаляват, което създава потенциални рискове за основни световни култури, съобщи агенцията на ООН за биологичното разнообразие, предаде БНР.
 
"Много диви пчели и пеперуди са силно намалели на местно и регионално ниво в Северозападна Европа и Северна Америка", се посочва в доклада на Междуправителствената платформа по биоразнообразие и екосистемни услуги. 
 
Намаляване на популациите се наблюдава и на други места по света и възможните причини включват загуба на местообитания, пестициди, замърсяване, инвазивни видове, патогени и изменението на климата.