Земеделските стопани от Добричка област засяха тази есен 1,245 млн. декара с пшеница.

Тревога: Опасност за пшеницата в Добруджа?

Общият размер на обработваемите площи в региона е 3,434 млн. декара. Основната част от тези ниви се заема от пшеницата.

„Въпреки че само 7,1% от обработваемите земеделски площи у нас се намират в Добричка област, регионът е основен зърнопроизводител на пшеница, слънчоглед, царевица и ечемик”, обобщи инж. Десислава Иванова, директор на Областната дирекция „Земеделие”. 

Общото количество зърно, прибрано в складовете през това лято, възлиза на 719 375 тона, като средният добив от пшеницата е 553 кг/дка. През това лято площите със зърнено-житни култури достигнаха най-големи размери в сравнение с предходните години.

През 2018 г. стопаните от Добруджа са прибрали малко над 660 000 тона зърно, докато година по-рано добивите са били значително по-високи - 600 кг/дка и общото количество произведено зърно е достигнало 725 000 тона.  

„Ясно изразена е тенденцията за спад на площите с ечемик”, отбеляза инж. Десислава Иванова. От 66 000 дка през 2016 г. размерът им е паднал на 20 000 дка през това лято.

Средните добиви от ечемик през последните две години са съответно 540 кг/дка и 549 кг/дка. Общото количество е малко над 10 000 тона за стопанска година. 

Наблюдава се тенденция към намаляване на площите с царевица за зърно. Те са с близо 100 хил. дка по-малко и са достигнали през настоящата стопанска година 917 000 дка. Най-високи средни добиви за последните четири години са отчетени през 2018 г. – 816 кг/дка.

При маслодайния слънчоглед има спад с около 100 хил. дка. От 717 000 дка през тази есен стопаните прибраха средно по 263 кг/дка.

Рапицата също има низходяща тенденция, но при тази култура тя е изразена най-ясно. От засетите през есента на миналата година 189 000 дка пропаднаха близо 60 000 дка поради неблагоприятни климатични условия. Така от останалите площи стопаните ожънаха средно поп 255 кг/дка.

Най-много рапично зърно е било ожънато в Добричка област през 2016 г., когато в складовете са влезли общо 51 000 тона. 

До юни 2019 г. броят на регистрираните земеделски производители в Добруджа е 4110. От тях 262-ма са новорегистрираните, а отписаните от регистъра са 8. Спрямо предходната година броят на земеделските стопани е намалял с 61.