Едно от водещите изложения за селскостопанска техника – AGRITECHNICA, отличи най-добрите иновации. Независимо жури от експерти раздаде 2 златни и 29 сребърни медала, базирайки се на обективни критерии.

Полезно: График на техническите прегледи през септември

Със златен медал бяха отличени:

StalkBuster
Kemper Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Тази машина е създадена със сътрудничеството на John Deere GmbH & Co. KG. Предназначена е за борба с вредителите и реже стеблата на царевицата, веднага след като бъде прибрана реколтата.CEMOS AUTO THRESHING
Claas-Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Тази машина допринася за подобряване на качеството на работата и производителността. С нейна помощ операторът може да избере стратегия, с която да постигне оптимални резултати при конкретни условия на реколтата. Специфичното в системата е, че всички контролери общуват един с друг.Със сребърен медал бяха отличени:

CULTI CAM
Claas-Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Все повече набира популярност механичното обработване на плевелите. Качеството и ефикасността при този подход са по-високи. Машината на CLAAS, разработена в сътрудничество с Einböck GmbH & Co. KG и други водещи компании, работи с една камера с две лещи за 3D снимки на културите. Има алторитъм, с помощта на който се засичат плевелите. Като резултат се постига по-прецизно контролиране на плевенето между редовете.

Трактор със система AutoTrac Implement Guidance
John Deere GmbH & Co. KG

Механичният контрол на вредителите в редовете култури се превръща във все по-важен, тъй като пръскането с химикали набира критични оценки. Това провокира преосмисляне на съществуващите концепции за селскостопанските машини.

Smart Crop Damage Identification
Agrocom Polska

Това е интелигентна идентификационна система за щетите по културите, нанесени от дивеча.GPS базирана и автоматизирана машина
KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH

Работната ширина на плуговете се увеличава постоянно през последните години. С тази машина можете да постигнете по-добри резултати при оран. Облекчава работата на оператора и позволява да се определя броят на плуговете с оглед индивидуалните характеристики на трактора и почвените условия.LevelTuner
Landmaschinen Wienhoff GmbH

За разлика от съществуващите решения, тази система за преместване на центъра на тежестта оперира автоматично. Не е необходима намесата на оператор.VarioPull
AGCO GmbH – Fendt

Тази система позволява на операторите да намалят тежестта на предната част на машината и оттам теглото на трактора, което води до пестене на разходи за гориво и защитава почвата.e100 Vario
AGCO GmbH – Fendt

Този трактор се захранва от батерия. Той е първият по рода си в света и е създаден, за да служи за различни приложения.CEMOS за трактори
Claas-Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Сложността на съвременните трактори може да бъде прекалено голяма за неопитните оператори. Това е в пълна сила, когато менюто на софтуера не е интуитивно, но пък отговаря на изискванията на производителя.

Claas CEMOS е интерактивна система, която предлага достъпно и разбираемо управление на селскостопанските машини. Тя навигира оператора чрез менюто за настройки – преди и по време на работа, използвайки ежедневни понятия.EZ Ballast Wheels
John Deere GmbH & Co. KG

Баластирането на машината е част от работата на полето. EZ Ballast Wheels предлага опростен начин за постигането му. Освен облекчаване на оператора, чрез нея се постига понижаване на разходите на гориво и защита на почвата.SwingStop pro
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG

Прецизността на внасяне е ключова при пръскането с химикали. Колкото по-висока е тя, толкова по-добро е покриването на културите. Със SwingStop pro се постига именно това. Инструментът гарантира по-ефикасно пръскане и ще бъде от полза на фермерите, които ценят ефекта на прецизното земеделие.ESV Electric Shut-off Valve
Lechler GmbH

Най-доброто решение при прецизното пръскане е система за индивидуален контрол на дюзите. Пневматичните клапани са технически доста сложни за производство и изискват допълнителна въздушна система на трактора.

Lechler ESV е иновативно решение, което предлага оптимизиране на този процес и по-добра прецизност.agrirouter
DKE-Data GmbH & Co. KG

В курса на допълнителното дигитализиране на селското стопанство, повечето големи компании се опитват да спечелят лоялността на клиентите като предлагат търсените решения. От своя страна малките и средни по размер компании трудно биха успели да усъвършенстват подобен продукт до такава степен. Затова те се фокусират върху критични проблеми, касаещи сигурността на информацията.

Аgrirouter универсална платформа за обменяне на информация между фермери и търговци. Тя обединява машините и софтуерите на всички производители и цели да опрости операционните процедури и да подобри икономическата ефикасност.Farmdok
Farmdok GmbH

Предлага автоматизация на записките на фермера в смартфона или таблета, докато е на полето. Иновативният анализ на пробите и GPS данните позволяват ефикасна автоматизация на трупането на ценни данни. Като резултат земеделските производители пестят време и събират информация на едно място без кой знае какви усилия.Камера за подготвянето на лехите
Pöttinger Landtechnik GmbH

Тази технология използва камери, които правят снимки на повърхността в реално време и нейното състояние. По този начин се постигат оптимални резултати при подготвянето на лехите.