Средните изкупни цени на слънчогледа, пшеницата и царевицата отбелязват леко повишение на седмична база. Това стана ясно от информация, актуална към 1 ноември, публикувана в оперативния анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Ръстът е в рамките на 0,2% - 0,8%, докато цените при рапица и ечемик остават без промяна. 
 
 
Средно за страната, ечемикът, пшеницата и рапицата се изкупуват на малко по-високи цени спрямо нивата отпреди една година, с между 3,3% и 4,6%.
 
От друга страна, при царевицата и слънчогледа се регистрира понижение на изкупните цени на годишна база, съответно с 4,8% и 19,3%.