Министерството на земеделието и храните предлага срокът за подаване на заявления по кампанията за директни плащания 2015 да се удължи до 29 май 2015 г. Това става ясно от проектонаредба за промяна на Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания, публикуван на интернет страницатa на Министерството.
[news]

С предлoжените промени, до 12 юни се удължава срокът по чл.11, ал.1 за извършване на промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.
 
На 23 април 2015 г. на заседание на Комитета по директни плащания беше представен и единодушно приет проект на регламент за удължаване на срока за подаване на заявления в рамките на Кампания 2015 г. Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, се посочва в доклада към проектонаредбата.
 
Удължаването на срока до 15 юни e възможно само за 2015 г. и e доброволно за прилагане от държавите на базата на национално решение, след влизане в сила на регламента на ЕК. При удължаване на стандартния срок за подаване на заявления автоматично се удължава и периодът на подаване на заявления със санкция с 25 календарни дни след датата фиксирана за удължаване.
 
Чрез удължаването на срока ще се предостави повече време за земеделските стопани за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват. Удължаването е съобразено с графика на проверки във връзка с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките от ПРСР 2014-2020. 

 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!