Министерство на земеделието и храните организира семинар на тема: „Новости в изискванията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и за одобряване и управление на оперативни програми подадени от такива организации”, който ще се проведе на 14 и 15 юли 2016 г., в Кюстендил. 
 
Целта на събитието е да се повиши информираността на признатите организации и на групите производители на плодове и зеленчуци за направените с наредбата промени в изискванията за признаване, както и популяризиране на възможностите за получаване на подпомагане чрез прилагане на оперативни инвестиционни програми.
 
В семинара участие ще вземат представители на ДФЗ-РА, както и представители на признати организации и групи на производители на плодове и зеленчуци у нас. 
 
Срещата на 14 юли ще започне от 13:00 часа в залата на хотел „Стримон Гардън“,  който се намира на ул. „Цар Симеон“ № 1.