Министерството на земеделието и храните ще работи за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, както и за ускоряване на процеса по създаване на имотен регистър. В тази връзка МЗХ публикува Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и имотен регистър. 
 
Със Закона за кадастъра и имотния регистър е уредена организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Законът предвижда, че кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър, който се състои от партидите на отделните недвижими имоти.
 
Пълният текст на Концепцията можете да видите тук:
 
 
Всички заинтересовани лица могат да изпращат предложения и коментари по Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър на адрес: [email protected] до 6 февруари 2015 г.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!