През 2012 година в ЕС беше приет т.нар. „Млечен пакет“. Като един от основните елементи за регулиране на пазара, този Млечен пакет включва създаването на организации (асоциации, браншови организации) на производители в сектор „Мляко“. Признаването на организации на производители в сектор „Мляко“ беше разяснена по време на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014 на българо-холандски семинар от Слави Кралев, началник на отдел „Мерки за пазарна подкрепа” в дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” на МЗХ.

 

„Условията за прилагане на млечния пакет в България бяха вече уредени в Закона за общата организация на пазара на земеделски продукти в ЕС. В процес на изготвяне е и наредба за прилагането на закона. Организациите в сектор „Мляко и млечни продукти“ ще се признават от министъра на земеделието и храните, както е разписано в закона. Според регламента тези организации на производители имат право да сключват договори с изкупвачи и преработватели от името на членовете на една организация – това е много важно от глдна точка на политиката за регулиране на хранителната верига“, подчерта Слави Кралев.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

Той допълни, че в националното законодателство на България има решения, които ще залегнат в наредбата относно правната форма и устройствения акт на организациите на производители, реглументиране на броя на членовете и количеството продукция за предлагане на пазара, както и изискванията за нормалното извършване на дейността и за защита на конкуренцията. Кралев уточни, че се подготвя в МЗХ още една наредба, свързана с регламентирането и прилагането на Закона организацията на общия пазар на земеделски продукти.

 

„Тази наредба ще урежда, съгласно Регламент 1308/2013, признаването на организации на производители във всички други сектори. Тя ще регламентира най-напред секторите, в които България ще признава организации на производители, тъй като в Регламент 1308 е записано, че всяка държава-членка има право сама да избере в кои сектори на земеделието ще признава организации на производители. Няма задължение да бъдат обхванати всички сектори на селското стопанство“, допълни Кралев.

 

Той подчерта, че в тази наредба ще бъдат детайлизирани възможностите признати организации на производителите да водят преговори от името на своите членове за сключване на договори за доставка. Такава възможност ще бъде дадена на организациите на производители в секторите зърно, мляко и говеждо месо.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!