След съобщения за преливащи язовири, в следствие на проливните дъждове, министър Димитър Греков увери, че Напоителни системи ЕАД продължава да изпълнява функцията си за опазване на населението и реколтата от вредното влияние на водите от язовирите с национално значение.

 

Греков уточни, че за тази си дейност държавното предприятие не получава средства по бюджета си от 2011 г. насам, а се издържа само от дейността си по напояване. Министърът посочи, че е необходимо преструктуриране, тъй като средствата са недостатъчни и че правителството е отпуснало 12 млн. за изплащане на заплати на служителите на Напоителни системи, за да може предприятието да продължи да осъществява важните си от национално значение функции.

 

Греков увери, че хората са по местата си и работят, независимо от проблемите със заплащането им и изпълняват дейностите си по контролирано изпускане на вода от язовирите с национално значение. Министър Греков припомни, че язовирите в страната са в три групи– язовири от национално значение, които се стопанисват от Напоителни системи ЕАД, общински язовири, които за съжаление често не биват контролирани и язовири, дадени на концесия за рибарство и други дейности.

 

Той информира, че от 4-5 месеца се прави пълен анализ на всички тези съоръжения в страната и са предприети действия да се определят, организират и да отговарят съответните фирми и лица за стриктно изпълнени на дейностите, свързани с контрола на язовирите.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!