Дирекция „Развитие на селските райони“ към Земеделското министерство, която е Управляващ орган на ПРСР и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция ще могат да използват финансовата помощ за изпълнение на дейности по линия на мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР (2014-2020 г.). Това става ясно от проект на Наредба за прилагане на мярката, който е публикуван на интернет страницата на МЗХ. 
 
Финансовата помощ за дейности по мярка „Техническа помощ“ е в размер до 100% от общите допустими разходи. Общият бюджет на мярката е в размер на 44 109 734 евро публични средства. 
 
Средствата по мярката за Техническа помощ ще се използват за информационни кампании, семинари, обучения на потенциалните бенефициенти, наемане на външни експерти (физически лица или организации), които да работят по Програмата. Предвижда се наемане на допълнителен персонал към Управляващия орган и към Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, който да подпомогне двете администрации при прилагането на ПРСР, посочва в мотивите към Наредбата ресорният зам.-министър Васил Грудев. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!