Биопроизводителите не са ощетени от предложението за разширяване на обхвата на мярка 214 с подмярка „Иновативни решения за покриване на екологични стандарти в интензивни производства“ с направления птицевъдство и свиневъдство.

От Министерството на земеделието и храните (МЗХ) заявиха за Фермер.БГ: Обсъжданите „ Иновативни решения за покриване на екологични стандарти в интензивни производства„ с две направления – птицевъдство и свиневъдство в обхвата на мярка 214 са екологични стандарти, които не намаляват възможностите за кандидатстване на биоживотновъдите.
[news]
Напротив, те им предоставят  допълнителни възможности да кандидатстват по стандарти, които те така или иначе покриват.

В новия програмен период 2014-2020 са предвидени допълнителни възможности по мерки от Програмата за развитие на селските райони, които да стимулират биоживотновъдството и биорастениевъдството.   

Както Фермер.БГ писа по-рано днес биопроизводителите от Българска асоциация Биопродукти искат обяснение за начина, по който са предложени изменения в мярка 214 Агроекологични плащания на ПРСР в края на миналата година. От БАБ настояват и за предприемане на мерки за субсидиране включително на биоживотновъдството в новия програмен период.

 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!