Парламентът подготвя забрана за рекламиране на технологиите или комбинациите от продукти, които водят до увеличаване на употребата на препарати за растителна защита.

Прецизни решения от Valley на Агритехника 2017

Предложението за такава мярка е внесено от Светла Бъчварова и група депутати от БСП в Комисията по земеделието и храните, като част от проекта за промяна на Закона за посевния и посадъчния материал.

Независимо, че идва от опозицията, тази точка получи подкрепа в писмено становище от Министерството на земеделието, храните и горите. Целта е да се намали потенциалния натиск върху стопаните да увеличават натоварването на почвите с допълнителни химически вещества за растителна защита.

Друга точка от предложението на социалистите предвиждаше хората, които професионално работят с такива препарати, да имат завършено поне средно образование. Аграрното министерство обаче не подкрепя въвеждането на подобно ограничение.

Действащият Закон за защита на растенията изисква професионалистите да имат специален сертификат за работа с препаратите. Допълнителното изискване за образователен ценз може да ограничи свободната стопанска инициатива не само на земеделските стопани, но и на всички лица, които биха искали да се занимават с подобна професионална дейност, гласи позицията на министерството.