Измамници се представят за юридически лица от лозаро-винарския сектор и предлагат да извършат срещу заплащане регистрация или пререгистрация на производители на грозде и вино.
 
 
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) инж. Красимир Коев е алармирал за това в сигнал до Николай Маринов, директор на главна дирекция "Земеделие и регионална политика" в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
В писмото инж. Коев подчертава, че официалният лозарски регистър съществува и се администрира от ИАЛВ и съгласно Закона за виното и спиртните напитки вписването в него е напълно безплатно.
 
МЗХГ е изпратило писма до директорите на всички областни земеделски дирекции да се запознаят с проблема и да предупредят производителите. 
 
„За целите на контрола ИАЛВ поддържа лозарски регистър, в който се вписват гроздопроизводителите, лозарските стопанства, винопроизводителите и оцетопроизводителите с техните производствени обекти. Досиетата на гроздопроизводителите, производствените досиета на вино и оцетопроизводителите са част от лозарския регистър“, припомни дирекцията в Кюстендил.
 
 
За да бъдат вписани, производителите подават лично или чрез упълномощено лице в съответното териториално звено на ИАЛВ по местонахождение на имотите или производствения обект заявление по образец, публикувано на страницата на агенцията и прилагат посочените в него документи. При изрядност се издава удостоверение за регистрация с уникален идентификационен номер.
 
Лозарският регистър е публичен и достъпен на интернет страницата на ИАЛВ в меню „Лозарски регистър“. Вписването е еднократно. Не може да се извърши дистанционно - по телефон или по електронна поща и към настоящия момент не се заплаща такса за вписване и за актуализация на данните в регистъра, уточниха от агенцията.
 
„При съмнения относно легитимността на лица, представящи се за представители на неизвестна ви институция в лозаро-винарския сектор, е препоръчително да се осъществи контакт с ИАЛВ в качеството  на единствен контролен орган в сектора, за да бъде проверена предоставената ви информация“, отбелязва инж. Красимир Коев.