Търсенето на пресни продукти в световен мащаб непрекъснато нараства. Споделянето на знания може да повиши нашата ефективност, за да отговорим на това търсене.

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

България има за цел да удвои производството си на храни и зеленчуци в рамките на 5 години. А Нидерландия разполага със знанията и технологиите, за да улесни постигането на тази важна цел. Страната ще сподели своя опит, като нидерландски компании и браншови организации пристига в България между 10 и 13 октомври тази година.

Мисията на делегацията е да увеличи българското производство на пресни плодове и зеленчуци през следващите няколко години чрез внасяне на ноу-хау и технологии от Нидерландия. Фирмите, участващи в делегацията, са специализирани в оранжерийно производство, технологии за съхранение и борба с вредителите, семена, овощни дървета и други.

Делегацията ще бъде водена от Ян-Кеес Хут, заместник-министър на земеделието, природата и качеството на храните. Ричард Схаутен – директор на Център за пресни продукти Нидерландия (Fresh Produce Centre Netherlands) и Херт Стикема, директор Международни стратегии в Топ Сектор Градинарство и изходeн материал (Top Sector Horticulture and Starting Materials).

По цял свят Нидерландското земеделско производство се ползва с репутация на изключително иновативно и устойчиво. Всички участници от частния сектор в делегацията представляват водещи компании в Нидерландия. Те са готови да отговорят на нарастващото търсене сред българските им колеги на модерни, иновативни и автоматизирани решения и желаят да допринесат като партньори за по-нататъшното разкриване на потенциала на българския градински сектор.

Бизнес мисията се реализира в изпълнение на ангажимента на Министър-председателя на Нидерландия г-н Марк Рюте, даден на българския му колега по време на посещението му в България на 16 май 2022 за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в областта земеделието между двете държави. 

Как ще се увеличи българското производство?

Отговорът на този въпрос е кратък - чрез устойчиви практики. Ефективното и устойчиво производство на храни е необходимо, за да отговорим на изискванията, пред които сме изправени по отношение на сигурността на храните, както в Европа, така и по света. 

България и Нидерландия осъзнават това и желаят да работят заедно за намиране на устойчиви решения в областта на кръговото земеделско развитие в двете страни.


Във времена на високи цени на енергията и производствените разходи както в България, така и в Нидерландия, неустойчивите бизнес практики имат огромни финансови последици. Катастрофалните последици от изменението на климата подчертават ясно необходимостта от кръгово земеделско развитие.

Трябва да променим начина, по който произвеждаме и консумираме храната си. Други големи събития, като пандемията от Covid-19 и войната в Украйна, ни принудиха да осъзнаем ясно необходимостта от европейска самостоятелност по въпроса за продоволствената сигурност.

Само чрез иновации и сътрудничество между държавите селскостопанският сектор може да бъде печеливш и ефективен за постигане на целите за устойчиво производство на храни.

От много години Нидерландия и България се радват на добро сътрудничество в някои сфери на устойчивото развитие на селското стопанство и производството на храни. Нидерландските компании пристигат в България, за да открият начини за задълбочаване на сътрудничеството си и за увеличаване на производството на устойчиви храни в двете ни страни – печеливша стратегия и за двете страни.

Нидерландският агросектор и научни институти са способни и желаят да споделят своите знания, технологии и визия в България, за да предприемем заедно първите стъпки за модернизиране на градинарството.

Кръговата икономика в Нидерландия

Глобалното търсене на суровини и храни рязко нараства. В Нидерландия властите, научните институти, екологичните организации, индустрията, синдикатите, финансовите институции и други неправителствени организации заедно, за да намерят по-интелигентни и по-ефективни начини за използване на суровините. До 2030 г. потреблението на суровини в Нидерландия трябва да бъде намалено наполовина, а до 2050 г. холандската икономика трябва да бъде напълно кръгова. Нидерландското правителство си е поставило три цели, насочени към постигането на това възможно най-бързо: 

- Гарантиране, че производствените процеси използват суровините по-ефективно
- По-слаба зависимост на Нидерландия от изкопаеми горива чрез използване на устойчиво произведени възобновяеми суровини материали 
- Разработване на нови производствени методи и проектиране на нови продукти, които да бъдат кръгови.

Делегацията ще участва в 4-то издание на конференцията InteliFresh, която ще се проведе на 11 октомври в Интер Експо Център в София. На това събитие българските партньори от сектора на градинарството ще имат възможност да се срещнат с холандския бизнес сектор по време на среща на високо ниво, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Записване за среща е възможно и на място по време на InteliFresh.

На 12 октомври ще бъдат посетени български производители и Аграрен университет-Пловдив, за да бъде оценен потенциалът на сектора.