Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще бъде отворена за прием от края на август до края на септември. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на национална дискусия на тема: „ДА! На българските региони – Кърджали”, съобщи Фокус.
 
По отношение на възможностите на общините за кандидатстване по ПРСР министър Танева обясни: „Уважаеми кметове на общини, аз съм абсолютно убедена, че тези от вас, които присъстват са сигурно са по-добре запознати с детайлите”. 
 
„Все пак мярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, която бе дебатирана много надълго с Националното сдружение на общините в страната, ще бъде отворена за прием на преки заявления от общините от края на август до края на септември. Очакваният бюджет, с който ще бъде отворена мярката е 300 млн. евро или половината от бюджета на мярката за целия период”, обясни земеделският министър.
 
„За общините в предстоящия прием по мярка 7.2 всяка община може да кандидатства с не по-вече от 3 проекта, като лимитите за пътна инфраструктура са 3 млн. евро, за водна 2 млн. евро, за социална 1 млн. евро и 200 хил. евро за културна”, коментира тя. „Допустимите са бенефициенти са основно общини, по отношение на културната инфраструктура и юридически лица с нестопанска цел. Критериите и лимитът за брой проекти е съгласуван с общините. Предимство ще имат общините, в които безработицата е по-висока, населението е повече и т.н”, поясни министър Танева.
 
Във връзка с очакванията на бизнеса по ПРСР до края на тази година обясни Танева: „Програмата е общо с 2.9 млрд. евро бюджет за 7-те години. Изминалата година отворихме мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства с половината бюджет”. По думите й предстои през октомври месец предстои втори прием по мярка 4.1, който ще бъде с целия остатъчен бюджет – 237 млн. евро. „Какви са промените, които бяха съгласувани с комисията – таван от 1.5 млн. евро намален на 1 млн. лв. ; интензитет на помощта от 70% максимален на 60%. С това целим да удовлетворим в по-голяма степен изключителният интерес към мярката”, допълни министър Танева.
 
„Очакваме и мярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства , на която в момента тече приемът. Националната служба за съвети в земеделието, на която отново възложихме функциите на малките земеделски стопани за това безвъзмездно да подготвят проекти и предложения. Около 2300 проекти очакваме от службата да бъдат изготвени от този прием. 30 млн. евро е бюджетът по тях.