В рамките на парламентарния контрол днес, министърът на земеделието и храните Димитър Греков, ще отговаря на следните въпроси :

 

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на
бежанците от Беломорска Тракия.

2. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно опростяване на
процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд,
от граждани със собствени сили и средства.

3. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно
преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на
територията на гр. Бургас.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спрени и блокирани
процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за
поддържане картата на възстановената собственост.

5. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ
ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно несъстоял се прием по мярка 112
"Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на
полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ относно съдбата на Опитната
станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия,
и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и
служители.

7. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
относно политиката в млечния сектор.

8. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно мерки, предприети от Министерство на
земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след
констатирано огнище на болестта шарка.

9. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно политиката на Министерството на земеделието
и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и
полупланински райони.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване
на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на
държавната имунопрофилактична програма.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!