"В България се използват само 10% от потенциала на лечебните билки, което автоматично значи, че имаме голяма нисша за развитие. ПРСР дава възможност за финансиране на малки стопанства при отглеждане на лечебни растения." Това обясни евродепутатът Момчил Неков пред БНР. 
 
В България те са изключително богатство не само за природната медицина, но също така са и суровина за фармацевтиката, за козметиката и за хранително-вкусовата промишленост. Това означава огромно поле за работа и сигурни доходи. Особено за хората от планинските райони.
 
"У нас се използват само 10% от потенциала на лечебните билки, което автоматично значи, че имаме голяма нисша за развитие. Още повече, че Господ е дал на България възможността да имаме богато разнообразие на билки. Германия е в пъти по-голяма, като площ, но ние имаме два пъти повече разнообразие на билки", обясни евродепутатът Момчил Неков.
 
Проучване показва, че билката риган може да се използва за диета на едър риган добитък. Благодарение на бактерия, която се съдържа в нея, се неутрализира производството на метан и съответно по този начин не се отделя метан от животните. Тенденциите са за в бъдеще площите с риган да се увеличат. 
 
"Трябва да спрем да разглеждаме гората, единствено като възможност за отдих и дървесина. Всички други части от дърветата могат да се използват като биомаса, а в същото време билките, горските плодове и гъбите могат да се използват в фармацевтиката, козметичната индустрия и хранително-вкусовата промишленост", добави Неков.
 
Все повече расте търсенето на хранителни добавки, лекарства или козметични средства на билкова основа. Освен това лечебните билки се изнасят само като суровина, което не носи добавена стойност. Програми на Европейския съюз дават възможност за финансиране на малки стопанства и сдружения за отглеждането на лечебни растения. 
 
Ето и програмите, по които насърчават отглеждането на лечебни растения:
 
Подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 е за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция, подобряване на сграден фонд, изграждане на нови сгради, закупуване на машини.
 
Мярка 9 от ПРСР 2014-2020 е за организации и групови производители. Благодарение на нея регистрираните земеделски стопани могат да получават 90% финансиране при отглеждането на лечебни растения. Изключително благоприятна мярка. За нея се иска предимно разбирателство и доверие между производителите, за да се сдружат и заедно да кандидатстват за финансиране.
 
Подмярка 10.2 от ПРСР 2014-2020 е за защита на застрашени видове. За България те са: лавандула, невен, блатно кокиче и българска маслодайна роза. Тази мярка у нас може да се използва като допълнително директно плащане за отглеждане на застрашените лечебни растения. А ако производството е биологично, има допълнително финансиране. За периода 2014-2020 г. Европейският съюз отпуска за биопроизводството в България 114 милиона евро.