Намалено производство, удвоен внос и в същото време повишени разходи. Това е „дереджето” на родното зеленчукопроизводство, става ясно от прогнозите в последния бюлетин на Центъра за икономически анализи на селското стопанство (САРА).

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

При трите основни култури – домати, пипер и краставици, се отчитат негативни тенденции. Очаква се влошаване и в оранжерийното производство заради високите разходи за енергия. Ето какво сочат данните на икономистите:

Доматите – хиляди тонове по-малко

Последващите оценки на САРА за производството на домати през тази година е за допълнително намаление от около 8 000 т от предходните предвиждания при количествата. Производството се очаква да е около 112 000 т като на 49 хил т. възлиза оранжерийното производство и 63 000 т е полското. Влияние върху пазара тази година ще продължи да има вируса по доматите ToBRFV, но в много по-малка степен, като фитосанитарният контрол ще определя още повече бъдещата устойчивост, обръщат внимание експертите.

Пиперът удря десетгодишно дъно

САРА понижава прогнозата си за производството на пипер в следствие на неблагоприятните природни условия, свързани с градушки, горещи и сухи летни месеци. Годишното производство, което над 92% е на открити площи, се оценява на 50 000 т (53 000 т при предходната прогноза). Това равнище е подобно на реколтата от 2020 г, когато производството е 51 000 т, едно от най-ниските нива за последните 10 години. 

Краставиците на открито изчезват

В последващите предвиждания за производството на краставици през 2021 година САРА запазва очакванията си за обеми от 43 000 т за оранжерийно производство и 9 000 т за продукцията отглеждана на открито. Общото производство на краставици се изчислява да е на нива от 52 000 т. Прибраното количество краставици през 2020 г. бележи спад и стига 53,6 хил. т, което произтича от съкращението в полското производство, редуцирано до 11,7 хил.т. 

Удвоен внос

Вносът на домати за последните 5 години в сравнение с предходните 5 се е удвоил. През 2020 г. у нас са внесени около 103 000 т. Вносът на краставици през 2020 г. достига 26 000 т, като за последните 5 години темпът на ръст в сравнение с периода 2011-2015 г. е около 80%. Оценките на САРА за настоящата година е за внос от около 28- 30 хил.т. 

Цени

САРА: Средногодишните изкупни цени за 2021 г. за домати, краставици и пипер се оценяват да бъдат средно със 7% по-високи от миналогодишните. При доматите, те ще са нагоре с около 3%, при краставиците – 8% по-високи и най-голям ръст се очаква при пипера – 16%.

Икономически рискове

В условията на ковид-кризата и на икономическите рискове от растящите разходи за производство, анализаторите в Европа посочват, че ключово се оказва ранното договаряне на количества и цени. Запазване на конкурентоспособността на оранжерийното производство зависи от въвеждането на повече автоматизация, която да замени труда, както и от избора на култури с по-висока производителност.

"Заради растящите цени на газта и енергията оранжерийното производство през тази зима ще бъде свито, като много производители няма да работят", констатират от САРА. От това следва, че доставките ще бъдат по-слаби, като отражението върху цените ще зависи от потребителското търсене.