Липсата на достатъчно качествени суровини предполага дефицит и сравнително по-високи изкупни цени. Оттук и нашата конкурентоспособност спрямо другите страни намалява. Това коментира Валентин Ламбев, управител на предприятие за преработка и замразяване на плодове пред Фермер.БГ. С него разговаряме за пазарите, подкрепата към родните производители, трудностите и перспективите за развитие.

 
 
Предприятието
Фирмата се занимава с преработка и замразяване на плодове. Това са главно червени плодове – ягоди, малини, вишни, череши, сливи, кайсии. Предприятието е създадено през 2007 г. На годишна база преработва около 2000 тона пресни плодове изцяло от български произход. Около 90% от това, което произвеждаме, е ориентирано за експорт за Западна Европа и за Северна Америка.
 
Подкрепа за българските производители
Първо, имаме изградена система и работим с една група от около 100 фермера в продължение повече на 15 години. Ние се опитваме и да ги подпомагаме. Имаме отдел от агрономи, които им оказват помощ, които им указват методически указания по агрономията и по агротехническите мероприятия.  Продуктите, които преработваме, те не са транспортируеми. Те трябва да бъдат доставени от близко разстояние до преработвателното предприятие и да бъдат преработени. Това е условие в индустрията, тъй като до шестия час след набирането тези продукти трябва да влязат в предприятието и преработени чрез замразяване.
Фермерите, с които предприятието работи са основно от Централна Северна България от района на Великотърновска област, Ловешка, Плевенска област, Търговищка, Разградска област. 
 
 
Трудностите за преработвателите
Проблемите са в няколко направления. Първият проблем е с липсата на достатъчно качествени суровини. Оттам идва и вторият проблем. Когато има дефицит на суровини, това предполага и сравнително по-високи изкупни цени. А оттам нашата конкурентоспособност спрямо другите страни намалява.
Друг съществен проблем, това е липсата на работна ръка – проблем, който е повсеместен във всички индустрии, във всички сектори. Тъй като, независимо че изглежда сравнително елементарен този процес на производство, той изисква изключително много обучение на персонала, за да могат да бъдат подготвени и за да могат да бъдат достатъчно обучени, за да се справят с работата, която извършват в предприятието. 
Според Ламбев миграцията и с липсата на квалифицирани кадри, проблемът само ще се задълбочава в годините. Единственият вариант е всяко едно отделно предприятие да се опита да изгради един собствен екип от хора, разбира се – добре платени, и да се опитва да осигурява едни добри условия за заплащане и труд, за да може да ги задържи. 
 
Технологията
След като биват набрани, продуктите трябва да бъдат транспортирани – за предпочитане с хладилни камиони, до преработвателното предприятие. След това трябва да бъдат предохладени до една температура от около 4 до 6 градуса, преди да започне тяхната същинска преработка. В какво се изразява преработката на плодовете за замразяване? Задължително имаме измиване. След това имаме сортиране на добрите от лошите продукти. Махане на дръжки – за онези продукти, които имат дръжки, като сливи, вишни, череши. След това тези продукти, които са костилкови, трябва да бъдат преработени. В смисъл, да бъдат отстранени от тях костилките. Това може да стане ръчно, но в последните години това се извършва автоматично с машини, които изваждат автоматично костилките. Сцепват продукта на две, както е при сливите и при кайсиите. Следва един процес на замразяване при температура от около минус 25, минус 30 градуса продължително замразяване, за да може в края на процеса на замразяването продуктът да има температура не по-висока от минус 18 градуса. Този продукт не се третира по никакъв начин.  Той е натурален. Неговият срок на годност е 24 месеца. В повечето случаи този продукт постъпва в по-нататъшни производства за по-нататъшна преработка – производство на конфитюри, сладка, сокове, плодови млека, изсушаване и много други предназначения в сладкарската индустрия, например за поставяне в бонбони. Тоест това е един натурален продукт, който има голям срок на трайност и който продукт не е третиран по никакъв начин с химикали или с допълнителни агенти.
 
Пазарите
Продуктът основно е предназначен за износ за Западна Европа, тъй като има култура на потребление на този продукт. Втората причина е, че западноевропейските фирми могат да си позволят да платят адекватната цена за този продукт. Докато в България при ниската покупателна способност това е един продукт, който е добър, но се оказва, че е скъп за българските по-нататъшни преработватели. 
 
Капацитетът
Да, задоволява се от нашите фермери.  Изцяло капацитетът се задоволява от това, което имаме нужда от фермерите, с които работим повече от 15 години. Разбира се, има и конюнктура – пазарна и сезонна конюнктура, тъй като има движение на цените.