Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година проведе днес заседание, на което бяха разгледани и приети критериите за ранкиране на проектите по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители, съобщиха от МЗХ. 
 
Най-много точки ще бъдат давани за проекти в приоритетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци и биопроизводство. Кандидатите, които имат средно или висше образование със земеделска насоченост също ще получават допълнителни точки. „Разкриването на нови работни места е важен приоритет на Програмата за развитие на селските райони. Затова и проектите на младите фермери, които създават заетост ще получават допълнителни точки”, заяви заместник-министър Васил Грудев. Той уточни обаче, че за ново работно място няма да се счита самият кандидат по мярката. Минималният брой точки, които ще бъдат необходими за допустимост на проектите за тяхното разглеждане е 10 точки.
 
Приемът по подмярка 6.1. ще започне в края на месец юни тази година и индикативният бюджет е около 35 млн. евро или половината от ресурса по мярката, заяви Грудев.
 
След като страната ни вече има одобрението на Програмата от Комисията, ще започне и изготвянето на индикативният график за отварянето за прием и по други мерки и подмерки от ПРСР, съобщи зам.-министър Грудев. По думите му, след отварянето на подмярката в края на юни, земеделските производители ще могат да разчитат до края на годината на още един прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”, както и на първи прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в маркетинг/преработка на земеделска продукция”.
 
„Изключително съм доволен, че България успя да се включи във втората вълна на одобрени програми за развитие на селските райони в рамките на Европейския съюз”, заяви Михаел Пилке, експерт от Главна дирекция „Земеделие“ към ЕК по време на срещата. Той допълни, че в процеса по одобрение на българската програма комуникацията между Европейската комисия и България е била много добра.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!