Най-голямото фермерско лоби в ЕС - Копа Коджека призова лидерите от ЕС-28 да запазят бюджета на ОСП на сегашните нива в следващата многогодишна финансова рамка (МФФ) след 2020 г. 
 
 
Председателят на Копа Йоаким Рукуид подкрепя предложения от бюджетния комисар Гюнтер Йотингер план за повишаване на приноса на държавите членки между 1,1 и 1,2% от брутния национален доход на ЕС, пише Областна дирекция "Земеделие" в свой бюлетин.
 
Лобито подкрепя идеята да се разполага със свежи пари, за да се финансират новите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, и да се компенсира бюджетния дефицит, възникващ от излизането на Обединеното кралство от блока (повече от 12 милиарда евро годишно). 
 
"Доходите на земеделските стопани са 40% от средните доходи и те са изправени пред нарастващи предизвикателства като крайна нестабилност на пазара и метеорологични събития“, каза Рукуид.
 
 
Лидерът на фермерите подчерта, че фермерите и горските стопани се грижат за три четвърти от територията на ЕС в селските райони, където няма друг вид заетост.
 
Коментирайки в по-широк план бъдещата ОСП, ръководителят на Германската асоциация на фермерите приветства запазването на двустълбовата архитектура и целевите плащания на активните земеделски стопани, но е против всяко предприемане на действия за съфинансиране по Първия стълб. Както и против въвеждане на задължителни таван и намаляване на плащанията. 
 
Председателят на Коджека Томас Магнусон от своя страна припомни, че земеделските стопани и техните сдружения ще трябва да увеличат производството на храни, тъй като световното население нараства с 60% до 2050 г. Той призова лидерите на ЕС "да гарантират, че разходите за бъдещата ОСП най-малкото ще се поддържат на сегашните нива", тъй като земеделските стопани не би трябвало да плащат цената на Брекзит.