Консултанти мамят отказалите се бенефициенти по сеитбооборот. За това алармират от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). В изявление на председателя на Асоциацията Венцислав Върбанов се посочва, че "в последните няколко дни получаваме множество сигнали за мними консултанти, които отправят оферти към отказалите се стари бенефициенти по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ (мярка 214) за възстановяване на ангажимента.
 
Информираме Ви, че проведохме разговор със зам.-министър Васил Грудев до колко основателни са тези предложения. Категоричният отговор на г-н Грудев е, че предложенията на въпросните консултанти са абсурдни и невъзможни от правна гледна точка. В тази връзка предупреждаваме да не се подвеждате.
 
До всички наши членове сме изпратили предупреждаващ мейл и сме информирали също и колегите от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) с цел да предотвратим измама.“