Миналата седмица Китай обяви въвеждането на 25% мито на свинското месо. Като резултат от развитието на преговорите страната заговори дори за възможността за въвеждане на мито на някои продукти от говеждо месо, съобщава meatinfo.ru.

Китай и САЩ се карат, царевицата и соята поевтиняват


В САЩ износът на месна продукция не винаги е бил център на внимание. По думите на Джим Минтерт от университета Пардю, през средата на 80-те години на 20 в. страната е изнасяла по-малко от 2% от произвежданата месна продукция. Сега този показател възлиза на 16-17% от общия обем произведено свинско, говеждо и птиче месо.

В последно време износът на месна продукция започна да играе важна роля в американската икономика, макар да бяхме почти напълно ориентирани към вътрешния пазар. Ако говорим за развитието на месния отрасъл в дългосрочна перспектива, всички възможности за растеж действително са ориентирани в посока износ, казва експертът Минтерт.

Китай представлява втората по големина икономика в света, отстъпвайки първото място на САЩ. През 2017 г. 7% от внесеното в Китай свинско месо е от САЩ, поради това промени в тарифните ставки може да се отразят крайно неблагоприятно върху месния сектор в САЩ, допълвай той.