Заявените площи по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци запазват нивата си на устойчивост. Това е изводът на ресорното ведомство, след преглед на данните за последните четири години.

Ще станат ли пъпешите новите тикви?

При зеленчуците (полско производство) се наблюдава значително увеличение за 2019 г. на площите с домати, пипер, краставици и зрелия чесън, които достигат съответно 4 961 ха, 2 915 ха, 1 425 ха и 466 ха. Увеличение има и при главестото зеле. Наблюдава се намаление при корнишоните за последните три години, като през 2019 г. заявените площи са 222 ха. Отчита се лек спад при картофите, морковите и зрелия лук. 


Размерът на заявените площи по схемите за обвързана подкрепа за плодове през 2019 г. остават стабилни. Най-много са заявените площи с череши - 9 860 ха, следвани от ябълките - 3 227 ха, прасковите - 2 820 ха и вишните - 1241 ха.  Ръст има при кайсиите и зарзалиите, а слабо намаление при малините и крушите. 


По схемата за оранжерийно производство, заявените площи плавно нарастват, като се отчита задържане на нивата при краставиците и постепенно увеличаване на площите с домати и пипер.

 

Култура

заявени площи
2016, ха

заявени площи
2017, ха

заявени площи
2018, ха

заявени площи
2019, ха

Домати

2 428

4 203

3 816

4 961

Пипер

2 634

2 846

2 673

2 915

Краставици

81

204

454

1 425

Корнишони

247

411

396

222

Кромид лук-зрял

1 282

2 195

3 697

2 788

Патладжан

319

427

403

361

Моркови

404

856

1 444

1 065

Чесън-зрял

162

338

377

466

Картофи

5 573

9 320

12 384

8 262

Дини

4 749

4 826

4 054

4 906

Пъпеши

1 447

2 654

2 555

2 458

Главесто зеле

1 807

1 268

1 244

1 513

Общо зеленчуци:

21 133

29 548

33 498

31 342

 

 

 

 

 

Ябълки

3 154

3 291

3 176

3 227

Круши

382

439

526

509

Кайсии/зарзали

2 317

2 559

2 539

2 874

Праскови/нектарини

2 730

2 767

2 833

2 820

Череши

8 055

9 359

9 952

9 860

Вишни

1 191

1 310

1 213

1 241

Ягоди

614

627

677

663

Малини

1 804

2 353

2 381

2 198

Сливи

5 754

6 775

8 316

8 306

Десертно грозде

1 620

1 727

1 734

1 779

Общо плодове:

27 621

31 207

33 346

33 475

         

домати - оранж.

355

369

387

405

краставици - оранж.

262

265

261

259

пипер - оранж.

67

64

78

101

Общо оранж. пр-во

684

698

725

765