Най-интересното, което може да стресне някой е, че вече съществува слой „Временно затревени площи“. Той дойде след изменение на Наредба 105 за поддържането, достъпа и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), коментира Георги Праматаров, директор на дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ в МЗХГ.
 
 
„По регламент има площи, които се водят временно затревени площи. Това са смес от едногодишни треви и тревни фуражи. Площите са обработваеми, но до 4 години от заявяването“, обясни Праматаров.
 
По думите му от 5 години нагоре, една и съща площ, заявявана като такъв тип, следва да бъде възприета от държавата като затревена площ.
 
„Такива площи в страната, след като сме направили съответните пресичания, са около 1000 ха, които касаят около 100 кандидати. На тези хора, в заявлението им такива площи ще се смятат като затревени площи и това може да се отрази на диверсификацията, която е едно от изискванията за зелените директни плащания“, заключи той.