Департаментът по селското стопанство на Канада (AAFC) оценява реколтата от рапица в страната през пазарната 2017/2018 година на 22.8 млн. тона, като това количество е с 4% по-голямо в сравнение с миналата година.
 
 
Износът на рапица от Канада се очаква да достигне рекорд от 11.5 млн. тона или с 0.5 млн. тона повече, отколкото през 2016/2017 година, съобщи topagrar.com. В същото време се очаква и увеличаване на засетите площи в страната до 9.7 млн. хектара, тъй като отглеждането на рапица в момента осигурява на стопаните по-добри доходи в сравнение с други култури.
 
Разширяването на производството вероятно ще увеличи и предлагането на пазара. Предварителните оценки сочат, че общият обем на реколтата през пазарната 2018/2019 година ще бъде 23.8 млн. тона рапица.
 
Износът вероятно също ще нарасне във връзка с по-големите добиви, но също така и поради увеличаването на глобалното търсене на растителни масла и на маслодайни семена.
 
Единственият проблем пред канадските стопани е засилената международна конкуренция, тъй като и останалите традиционни износители на рапица увеличават своето производство и планират по-големи продажби.
 
Канада отчита ръст и в експорта на соя. Налице е скокообразно увеличение на износа от 7.5 млн. тона през пазарната 2016/2017 година на 8.3 млн. тона през 2017/2018 година.
 
За новия сезон анализаторите от канадското Министерство на селското стопанство очакват ръст с още 2% на обработваемите площи, заети със соя, до рекордните 3 млн. хектара. Тази култура също осигурява стабилна доходност на фермерите, поради което тази година в страната се очаква рекордна реколта от 8.1  млн. тона соя.