До 1 май е крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и водите – Пловдив. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.
 
Пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
 
В срок до 25 април отглеждащите охлюви във ферми, са длъжни да декларират наличните количества в РИОСВ – Пловдив. В срок до 5 юли износителите са длъжни да декларират писмено в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май - 30 юни и мястото на съхранението им.
 
Експерти на РИОСВ – Пловдив, ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие. При установяване на нарушения, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, физическите лица  ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а юридическите - от 200 до 5000 лв.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!