Както по-рано тази седмица писа Фермер.БГ ® , Калина Илиева бе избрана за Изпълнителен директор на Държавен Фонд Земеделие ( ДФЗ ) . За избора на поста кандидатстваха 11 души, от които бяха подбрани 5-ма, след което бе избрана Калина Илиева. Изборът й е бил съгласуван и одобрен от министър-председателя Бойко Борисов, каквото е изискването на Закона за подпомагане на земеделските производители, на който се базира дейността на ДФ "Земеделие".


Държавен фонд "Земеделие" има от днес и двама нови заместник-изпълнителни директори. Светослав Симеонов и д-р Драгомир Господинов ще подпомагат дейността на новия изпълнителен директор, като досега действащите заместник-изпълнителни директори - Емил Дърев, Георги Желев, Николай Маринов, Исай Пешев, Радослав Иванов, са били освободени от длъжност. Управителният съвет е възложил на новия директор да подготви промени в Устройствения правилник на ДФ "Земеделие", така че да бъде оптимизирана структурата на фонда и броят на заместник-изпълнителните директори да бъде намален.


Калина Иванова Илиева е родена през 1980 г. в София. Завършила е висшето си образование - магистър по икономически отношения и комуникации, в Университета за Техника и икономика в Берлин, Германия. До 2007 г. е участвала в множество проекти, включително и ръководител на проект "Световната икономическа интеграция и бедността - Анализ и иновативни социални продукти" към "Deutsche Bank Research". След завръщането си в България от януари 2008 г. работи в ДФЗ-Агенция САПАРД, а през юли 2008 г. е поканена да участва в екипа, разработил Плана за действие по САПАРД, с чието изпълнение програмата беше удължена от ЕК с една година.
До момента Калина Илиева е била представител на ДФ "Земеделие" в "Специализираното звено на ВКП за борба с измами при усвояването на средства от европейските фондове", както и ръководител на работна група за комуникация с Европейската комисия и ОЛАФ. За заслугите си при организиране и координиране на работата на отделните административни звена в борбата със злоупотреби с европейските фондове в сферата на земеделието, Илиева получава множество референции от различни правоохранителни органи, включително и от Генералния директор на ОЛАФ Франц Херман Брюнер.


Светослав Симеонов до момента изпълнява длъжността Директор на дирекция "Наблюдение и контрол на дейността на Разплащателната агенция" към Министерство на земеделието и храните. Д-р Драгомир Господинов е ветеринарен инспектор към Столична инспекция ДВСК към НВМС.