Министрите на земеделието на страните членки на Европейския съюз ще се съберат отново на 16 и 17 декември в Брюксел, за да продължат дискусията за Стратегическите планове от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. 

Експерт: Нужен е баланс между стимулите за фермерите

Българското правителство одобри вчера националната позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

В основата на обсъжданията ще бъде Докладът за напредъка, изготвен от Финландско председателство. Начело на Съвета на ЕС обаче предсрочно – още на 3 декември, застана Хърватия заради правителствената криза във Финландия.

Приоритет на финланското председателство беше екологията и мерките за опазване на климата.

Какви позиции ще защитава българската страна на предстоящото заседание на Съвета на министрите на земеделието? Ето какво реши българското правителство: 

  • Запазване на преходната национална помощ и след 2020 г., като инструмент, който е от голямо значение за поддържане на стабилността на доходите на земеделските стопани в уязвимите сектори.
  • България поддържа позицията си за проява на по-висока финансова амбиция по отношение на дела на обвързаната подкрепа. 
  • По отношение развитието на селските райони и мониторинга на качеството на изпълнението, поддържаме позицията си, че въвеждането на годишни цели трябва да отпадне и да бъде заменено от поставяне на цели в средата и в края на програмния период

Правителството одобри вчера и резултатите от проведеното на 18 ноември заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Тогава беше обсъден пакетът за реформата на ОСП след 2020 г. по отношение на климатичните и екологичните цели. 

Предлага се въвеждане на единен процент или фиксирана сума за зелените практики в рамките на целия бюджет на Стратегическия план за ОСП. Предложението на Председателството беше приветствано от голяма част от делегациите. Някои от тях подкрепиха гъвкавостта, което това предложение би предоставило на държавите-членки. 

Няколко министри използваха още веднъж възможността да заявят, че по-висока екологична и климатична амбиция следва да бъде съпътствана от адекватен бюджет за ОСП. 

В допълнение по темата за реформата на ОСП Европейската комисия представи две предложения за Регламенти относно преходните правила, които бяха одобрени от министрите. 

Правителствената пресслужба припомни, че на същото заседание беше представена декларация, изготвена по инициатива на България, за включване в Регламента за преходните правила на възможността за прилагане на Преходната национална помощ, на финансови нива, не по-ниски от тези за 2020 г.

Документът беше подкрепен от делегациите на Кипър, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Латвия.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.