Във връзка със сериозните студове в началото на годината производители на череши, които претърпяха най-сериозни щети, могат да кандидатстват за помощ de minimis до 20 октомври. Общо средствата, които ще се разпределят сред фермерите, са в размер на 141 000 лв. 
 
 
Успоредно с това от Държавния фонд „Земеделие“ съобщиха, че и животновъди ще могат да кандидатстват за подпомагане по de minimis. Право на подпомагане имат всички регистрирани земеделци, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Одобреният финансов ресурс по схемата е в размер на 7 578 000 лв. Фермерите с животни ще могат да заявят желание за помощ до 27 октомври. 
 
За стопаните тази помощ е добре дошла.
Именно затова Фермер.БГ попита читателите си Ще кандидатствате ли за de minimis?
 
От близо 200 отговорили, почти 60 на сто са отговорили положително на въпроса. 
Малко на 33 процента са заявили, че няма да се възползват от възможността за кандидатстване, а малко над 7 процента са посочили, че още не са решили дали ще подадат заявления.