Растенията са в основата на пирамидата на изхранването на човечеството. Как да запазваме природата, но и да изхраним всички? Докъде може да стигне човешкото познание?
 
 
Това са въпросите, които поставят от Информационния център по растителни биотехнологии на Агробиоинститута в София, обявявайки конкурс за есе на тема: „Растенията на утрешния ден“. 
 
Участниците в конкурса са разпределени в три групи: 
I група-ученици от V до VII клас 
II група- ученици от VIII до XII клас 
III група – студенти и докторанти 
Есетата могат да се изпращат по електронната поща на адрес: [email protected], като посочите трите си имена, клас (възраст) и учебно заведение. 
 
Крайният срок е 20 април 2018 г., а резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 3 май 2018 г. по време на организирания „Биофест“ от Биологическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, когато ще бъдат раздадени и парични и предметни награди на победителите. 
 
Всички наградени есета ще бъдат качени в сайта на организатора- plantbiotech.bg. 
Конкурсът се организира по проект СТАРБИОС2, програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС, добавиха организаторите.