Последните години все повече се говори за иновациите в земеделието, новите технологии, дигитализацията. Това са все интересни неща, които могат да доведат до повишаване на ефективността, на финансовите показатели на една организация, но се регистрират и много рискове. Свилен Костов, експерт в Центъра за иновативно земеделие, в рамките на 7-мия национален агросеминар на НАЗ, открои някои от тях.
 
„Внедряването на една технология е процес. На първо място трябва да си поставим цел - конкретна, измерима и постижима. Рисковете тук са няколко. Като например да си поставим дадена цел, само защото е модерно; да я поставим без проучване или пък да не поставим срок за постигането й“, коментира Костов.
 
 
Друг важен момент е изготвянето на план за внедряване на иновацията.
„Ако не направим план също рискуваме. Трябва да разчертаем кога, къде, какво, как. Ако не го направим е възможно да да имаме съвместимост на технологиите, но да не ни стигне бюджет на определена фаза. Освен това факторите на средата също са изключително важни. Трябва да се съобразим и с административните изисквания, защото една технология може да работи, но не и ако някой ни забрани да я използваме“, добави той.
 
По думите на експерта всички тези неща трябва да бъдат оценени по време на планирането, тъй като по време на изпълнението вече е твърде късно.
 
„Много е важно да спазваме изискванията на една технология. Тя трябва да бъде адаптирана към стопанството, но и съобразена с изискванията, защото е възможно накрая да не получим иновацията, която сме очаквали. Тя може да работи, но не и да изпълнява целта, която сме заложили“.
 
 
Последният етап от внедряването на една технология е контрола, каза Костов.
 
„Когато сравняваме добиви, когато определяме резултата от една технология, ние трябва да сравняваме полета, които имат сходни характеристики. Рисковете тук са от неправилен контрол, ние да отхвърлим една технология, която да е добра за нашето стопанство“.
 
По думите му информацията е решението на всички проблеми, стига тя да бъде точна и проверена.
 
„Вашите полета съдържат огромен брой демо данни, които може да извлечете и да управлявате, за да си решите проблемите“.
 
Като лоши практики, Свилен Костов открои използването на непроверени данни.
 
„Технология, която работи в едно поле, не значи, че ще работи и във вашето. От друга страна сътрудничеството с институти, събирането на информация за добиви, климат, условия и управлението на тази информация определено могат да се определят като добри практики, които да помогнат за внедряването на новите технологии“.
 
За край Свилен Костов завърши с цитат на Стив Джобс.
 
„Иновацията е това, което различава лидера от последователя, казва Джобс, пожелавам на всички ви да бъдете лидери“.