Младите фермери, които нямат образование в областта на селското стопанство, а кандидатстват с проект  по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани в Програмата за развитие на селските райони, ще имат възможност да придобият образование до 36 месеца от одобрението на проектите им от страна на ДФЗ. Това обясни Владислав Цветанов от Дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Изискването за образование е един от критериите за допустимост по мярка 6,1. 
 
Допустимите кандидати трябва също така да са млади фермери на възраст между 18 и 40 години, да са регистрирани като земеделски производители. Моментът, в който земеделският производител е започнал да се занимава със земеделска дейност или т.нар период на установяване, трябва да е до 18 месеца от момента, в който земеделският производител е започнал дейността си. Основен елемент  за допустимост по мярката е размерът на земеделското стопанство да е между 8 000  и 16 000 евро стандартен производствен обем. Стопанства под и над тази граница няма да се подпомагат по мярката.
 
СПО се формира изцяло от структурата на земеделското стопанство – не зависи от доходите и разходите (Таблица за изчисление на СПО можете да изтеглите ТУК: Стандартен производствен обем - таблица за изчисляване)


 
 
Като пример Цветанов посочи, че минимумът от 8000 евро СПО се равнява на: 110 овце, 8 крави, 16 дка. трайни насаждения, 10 свине, 13 дка зеленчуци.
 
Подпомагането по мярката е в размер на до 25 хил. евро, които се получават на два транша – половината при сключването на договора, а останалите 12 500 евро – в годината на проверка. 
 
Бизнес планът може да бъде разработен безплатно от НССЗ, като Земеделското министерство планира консултантската мярка по Програмата да стартира преди старта по Млад фермер. 
 
Средствата могат да се инвестират за всякакъв вид дейности в стопанствата – закупуване на техника, животни, създаване на трсайни насаждения. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!