По оперативни данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), до момента са прибрани 1 786,2 хил. тона слънчоглед и 1 846,6 хил. тона царевица.
 
 
На годишна база се отчита ръст с 8,3% и 9,5%. При слънчогледа увеличението е в резултат на по-бърз темп на прибиране на реколтата, в комбинация с леко повишение на средния добив, а при царевицата – изцяло вследствие на нарастване на средния добив спрямо миналата година.
 
До момента е извършена предсеитбена подготовка на 6 853 848 дка, а дълбока оран – на 2 528 726 дка, при съответно 7 306 584 дка и 3 015 867 дка година по-рано.
 
Сравнявайки със същия период на 2016 г., засетите площи с пшеница, тритикале и ечемик са с между 2,2% и 19,8% повече, а при ръжта увеличението е близо седем пъти. Единствено при засетите площи с маслодайна рапица се отчита изоставане на годишна
база, с 2,9%.