Държавен фонд Земеделие публикува указания за прилагането на удължените до 30 юни 2016 г. временни извънредни мерки за плодове и зеленчуци заради руското ембарго.
 
Стопаните, решили да прилагат подмярка „небране на зеленчуци”, трябва задължително да заорават по-дълбоко растенията и тяхната продукция и да спазват изискванията за сеитбооборот. Производителите, възползващи се от подмярката за небране на плодове, е необходимо да съберат плодовете и да ги унищожат в официално одобрените за целта места. 
[news]
 
Изискванията за прилагането на двете подмерки целят минимализирането на фитосанитарните последици от небрането на продукцията - най-вече  разпространението на болести по растенията.
 
Припомняме, че временните извънредни мерки за производителите включват освен небране на плодове и зеленчуци, и изтегляне на продуктите от пазара. Изтеглената продукция може да бъде безвъзмездно предоставена на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода, както и за храна за животни.
 
Общото количество продукция, което България може да подпомогне по двете мерки за небране и изтегляне от пазара, е до 3 000 тона (за всички допустими продукти, с изключение на праскови и нектарини) и 950 тона - за праскови и нектарини. В случай на достигане на общо допустимия тонаж, ДФ „Земеделие” ще пристъпи към прекратяване на приема на документи за подпомагане по двете извънредни мерки, като се прилага принципът на предимство на първия заявител, който е приложил една от мерките. 
 
Важно за стопаните, желаещи да се възползват от подпомагането по удължените извънредни мерки, е, че всички действия по тях трябва да се прилагат в присъствието на Техническия инспекторат на ДФ „Земеделие”. За целта при попълването на документи за някоя от мерките, се записват мястото, денят и часът на прилагането им, както и други необходими данни.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!