От няколко години наблюдаваме тенденция как се сеят култури с най-малко производствени разходи, за да може субсидията, която се получава да е чиста печалба за тези производители. Всички помним миналата година и въпросът с тиквите. След като ги изключиха, дойде ред на лука - причината е същата. Аз, например, гледам домати, краставици и дини. Корнишоните се берат всеки ден, доматите през два дни, което неминуемо добавя и разходи за работници всекидневно. При лука нещата са по-различни – сее се, има машинни обработки, после се бере за три дни и това е.
 
В цифри, ако например моите разходи при корнишоните са 700 лв./дка, то при лука са 60-70 лв./дка, а субсидията е една и съща, коментира Адриан Николов, зеленчукопроизводител от Добруджанския край за Фермер.БГ по повод излезлите току-що ставки за обвързана подкрепа за секторите "Плодове" и "Зеленчуци".
 
 
По думите му липсва сигурност в сектора, което пречи на производителите да се развиват.
 
„Всеки е наясно, че разходите за домати, краставици и пипер са много големи. Ако се извадят таблиците, ще се види, че лукът е взел поне 50% от 28-те млн. лева бюджет, които бяха предвидени по схемата. Оттук идва въпросът как останалите производители да се развиват? Как да наемаме работници, като всяка година има една несигурност – не знаеш какво ще получиш, какъв ще е пазарът, а да не говорим за големия внос на зеленчуци на ниски цени“, добави Николов.
 
От своя страна производителите в сектор „Плодове“ посочват, че ставките са удовлетворителни за тях. 
 
„Ставките са добри. Очаквани са. Добро беше решението да се диференцира до 300 дка да е по-голяма подпомагането, за да могат по-малките производители, които не са толкова гъвкави в производството да имат възможност да бъдат подпомогнати малко повече. При плодовете нещата са по-прецизирани“, каза за Фермер.БГ Димитричка Търпанова, председател на Добруджанския овощарски съюз. 
 
В този сектор в момента се притесняват заради измръзванията на овошките. 
 
„Въпреки ставките сега секторът ще бедства, ако не се направи нещо. Забелязва се някаква тенденция на растеж в производството на плодове, да не стане така да го убием и да го върнем пак в началната фаза на програмния период, трябва да нещо да се направи, за да не се стопира развитието на бранша“, посочи Търпанова. 
 
Какви бяха ставките по схемата през годините?
 
Схема за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2015 г.
- по Схемата за обвързано подпомагане за плодове – 1 938 лв./ха;
- по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци – 2 328 лв./ ха;
- по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) – 10 686 лв./ха.
 
Схема за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2016 г.
- по Схемата за обвързано подпомагане за плодове – на 1 342,66 лв./ха;
- по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци – на 1 080,51 лв./ха;
- по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) – на 8 912,77 лв./ха. 
 
 
В края на юли 2017 г. Министерство на земеделието и храните проведе среща с браншовите организации от секторите "Плодове" и "Зеленчуци" по повод подготвяните промени в схемите за обвързана подкрепа. Тогава се и обособиха две нови схеми – Схема за сливи и десертно грозде и Схема за дини, пъпеши и главесто зеле, като в останалите, вече съществуващи три схеми, се направиха промени.
 
Нова Схема за сливи и десертно грозде
Двете култури се обособяват в отделна схема поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на подпомагането в разходите за производство. Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер – ½ от ставката през 2015 г. Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка, като ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за ФЛ – касови бележки. 
 
Нова Схема за дини, пъпеши и главесто зеле 
Трите култури се обособяват в отделна схема, поради относително високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите. Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер – ½ от ставката през 2016 г. 
И тук стандартно се въвежда преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. А също така и минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти, които се доказват само с официални счетоводни документи.
 
 
Промяна в Схемата за плодовете
От схемата отпадат орехите поради значителното увеличение на площите и много високия дял на подпомагането в разходите за производство. И тук се въвежда  преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти, които ще се доказват само с официални счетоводни документи.
 
Промяна в Схемата за оранжерийни зеленчуци
В тази схема се увеличава финансовият ресурс, така частично се компенсират високите производствени разходи. Ставката по схемата се увеличава спрямо 2015 г. Тук отпада диференциацията между добивите и отопляемите и неотопляемите оранжерии. Въвеждат се две нива на получените добиви – минимални добиви, които са условие за допустимост на плащането по схемата и средни добиви, които са условие за получаване на пълния размер на ставката.
 
Промяна в Схемата за зеленчуци – полско производство 
Това е последната промяна, като от схемата отпадат тиквите, зеленият фасул и зеленият грах поради много високия дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на площите. Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи.
 
След обособяването на новите схеми, модулираната ставка наистина се повиши.
 
Схема за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2017 г.
- по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – на 1 835,54 лв./ха за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 223,69 лв./ха за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар;
 
- по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – на 1 139,13 лв./ха  за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 759,42 лв./ ха за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар;
 
- по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) – на 1 544,45 лв./ха за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 029,63 лв./ха за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар;
 
- по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) –  на 655,68 лв./ха за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 437,12 лв./ха за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.