Земеделска техника, която е внесена от страни извън ЕС, трябва да бъде изпитана и да получи протокол за съответствие. В срок от 30 дни след издаване на този сертификат, машините втора употреба трябва да бъдат регистрирани у нас. Това заяви инж.Иван Вълчев на среща със земеделски стопани в Добрич, на която бяха разяснени режимите за регистрация на различните видове селскостопански машини.

Ако 30-дневният срок бъде пропуснат, фермерите подлежат на санкции съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. Глобите за забавяне са съответно 150 лв. за юридически лица и 50 лв. за физически лица. Най-често фермерите от Добричко се насочват към внос на техника second hand от Турция и Украйна.


Сертификатът за съответствие на машините се издава от Центровете за изпитване и европейска сертификация, разположени в Русе и Пловдив, уточни още инж.Вълчев. Освен този важен документ, фермерите трябва да подготвят още удостоверение за извършен технически преглед, табела с регистрационния номер, фактура по вноса с превод на български език, ЧМР за извършената доставка на машините. Ако покупката се осъществява от фирма-вносител, то тя трябва да предостави и договор за покупко-продажба и предавателен протокол. С тези документи и протоколът за съответствие земеделската техника е готова за регистрация в срок от 30 дни.

 
Най-близкият Център за производителите от Добричка област е този в Русе. Представители от тама посещават на място фермерите след подадено заявление, за да удостоверят и изпитат на място машините. Важно условие е самоходната техника да бъде приведена в работно състояние, а прикачната – снабдена с нужния трактор, за да може да бъде проследена работата й. 


Нестандартни машини или такива с променена конструкция също се изпитват на място в стопанствата. Най-често такива са платформите за подвижно пчеларство за товарене на пчелни кошери или пък генератори на ел.енергия и трябва да бъдат регистрирани в КТИ. Отново важно условие е тези съоръжения да бъдат в готовност за изпитване при посещение на експерти от Центъра и да бъдат снабдени с трактор за задвижване.