В основата на безопасността на хранителната верига са рисковете за здравето на растенията и на животните, които с днешния обем на търговските отношения и движение на хора и животни превръщат в огромно предизвикателство опазването на границите на ЕС от потенциалните заплахи.
 
 
Зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров заяви това при откриването на 68-ата конференция на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните в София.
 
„Само с внимателно извършен анализ и оценка на риска могат да се обхванат всички продукти и дейности, които са свързани с храните, тяхното производство и обработка, и да се определят и актуализират своевременно правилата, посредством които се гарантира, че те са безопасни и годни за консумация от човека“, каза зам-министър Димитров, цитиран от пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Той коментира и създаването на Център за оценка на риска по хранителната верига като самостоятелна структура в България. По думите му, така е създадена възможност за независима от контролния орган научно обоснована оценка на възможните рискове по хранителната верига. 
 
 
„По този начин се защитава здравето на потребителите“, подчерта зам.-министър Димитров.
 
Дейността на Центъра е от полза и на компетентните органи, които създават политиките и контрола по безопасността на хранителната верига, както и на бизнес операторите. Значението му е и на ниво Европейски съюз, тъй като оценката на риска стои в основата на новата единна законодателна рамка относно официалния контрол. 
 
Тя включва набор от хармонизирани правила за предотвратяване, премахване или намаляване на равнището на риска за здравето на хората, животните и растенията, който може да възникне по цялата хранителна верига.