Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) всекидневно контролира храните в търговските обекти. Само за първите 9 месеца служителите са взели 290 проби за наличие на антибактериални субстанции, съобщиха от агенцията.
 
 
От взетите проби 11 броя са от месо на едри преживни животни,  81 броя проби месо от свине, 8 броя проби месо от дребни преживни животни, 2 броя проби месо от коне, 65 броя проби месо от домашни птици, 52 броя проби от мляко, 35 броя проби от яйца, 30 броя проби мед и 6 броя проби от аквакултури. 
 
От агенцията твърдят, че до момента няма несъответстващи проби за наличие на антибактериални субстанции в храни и суровини от животински произход.