Онлайн информационнен семинар, посветен на борбата със заплевеляването при фуражните култури, организират Националната служба за съвети в земеделието и Институтът по фуражни култури - Плевен към Селскостопанска академия.

Обясняват виртуално на фермери за подпомагането по мярка COVID-19

Събитието ще се проведе на 27 август (четвъртък) от 13:00 ч. Участитето е безплатно, но ще ви е необходима регистрация, уточняват организаторите. За да се присъедините към семинара, е нужно да изпулните следните стъпки:

Участниците ще се запознаят с основните плевели при житни и бобови култури и какви са методите за борба с тях. Ще научат повече за специфични мерки за справяне със заплевеляването, включително и за методите за биологична борба. Лектор по тази тема ще бъде доц. д-р Пламен Серафимов от Института по фуражни култури в Плевен.

Във втората част от програмата на събитието, ще се се представят възможности за подпомагане на земеделските стопани по „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в това число и по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“. Тази тема ще бъде изнесена от експерти към Националната служба по земеделие.

В програмата организаторите са предвидили и дискусионна част за обсъждане и допълнително разясняване на темите.