Всеизвестно е изискването за преценка на извършената работа, в която и да е сфера на икономиката. Като се имат предвид обаче реалностите, които предоставят особеностите на производствения процес в селското стопанство, при експлоатацията на тракторите въпросът за оценяване качеството на икономичност по изразходвано основно гориво, се усложнява много. 
 
 
Ето защо качеството може да се дефинира като възможност за полезна реализация мощностните показатели в даден трактор.
 
Размерът на полезно изразходвания мощностен ресурс в селскостопанските трактори може да се установи с реализираните теглителни мощност и тази, която се поема чрез ВОМ от конкретната работна селскостопанска машина или друга машина. Ето как на практика изглежда това:
 
gT = 103 . G 
          __________
 
          Nt + Nвом ,където:
 
G е часов разход на основно гориво на ДВГ в трактора, измерва се в kg/h
Nt – теглителна мощност в kW
Nвом – мощност, която се подава чрез ВОМ за задвижване на работните механизми в селскостопанската машина, в kW следствие на което показателят Gt ще измерва грамовете основно гориво, което изгаря в цилиндрите на двигателя в течение на един астрономически час, за всеи киловат мощност.
 
Благодарение на това просто изчисление може да планирате разходите си за гориво и да увеличите рентабилността на своето стопанство.
 
Материалът е публикуван в книгата на проф. Сабитай Леви - Механизация на земеделието.